صد سوال والدین در مورد اعتیاد نمایش بزرگتر

صد سوال والدین در مورد اعتیاد

1177

محصول جدید

(خطوط راهنمای پیشگیری، تشخیص، درمان و پیشگیری از عود)

معرفی شده در کتاب نامه ی رشد آموزش و پرورش


ترجمه و گردآوری: علی اکبر ابراهیمی
چاپ دوم، ۱۳۹۵ ؛ ۱۱۰ ص؛ قطع رقعی


امروزه یکی از نگرانی های بسیار بجا و مهم والدین خطر اعتیاد فرزندان در دوره ی نوجوانی است.

نوجوانی دوره ای است که در آن مؤلفه های مزاج یعنی نوجویی، خطرپذیری، وابستگی به پاداش، سطح فعالیت، هیجان پذیری مثبت یا منفی و استقامت، نوسانات تحولی زیادی دارند و با سبک های فرزند پروری متنوع والدین در هم می آمیزند.

این دوره به عنوان دوره ی پرخطر شروع مصرف مواد شناخته می شود.

برای مقابله با این شرایط، والدین باید میزان اطلاعات روزآمد، علمی و مبتنی بر شواهد خویش را افزایش دهند و با ارضای نیازهای اساسی نوجوان، مشروط کردن خواسته های او، تجهیز او به مهارت های اساسی، متصل کردن نوجوان به نهادهای اجتماعی و درگیر کردن او در زندگی اجتماعی، به شکلی هوشمندانه و به طرزی زیرکانه فرزندان خود را در عبور از مرحله ی پرخطر نوجوانی راهبری نمایند.

این هدفی است که کتاب حاضر در پی دستیابی به آن است.

جهت ثبت سفارش از طریق تلگرام کلیک کنید.

موجود

50,000 ریال

مشخصات

مناسب برایدختران و پسران
عید نوروزبله
تولدبله
سالگرد ازدواجبله
سالگرد آشناییبله
عیدیبله
گروه کتابگوناگون
والدینبله
کتاب خوانیبله
بزرگسالانبله
میانسالانبله

30 محصولات مشابه در شاخه های مختلف:

این محصول برای افرادی مناسب است که به موارد زیر علاقه دارند

کتاب خوانی

این محصول در مناسبت های زیر میتونه هدیه ای مناسب باشه

عید نوروز
تولد
سالگرد ازدواج
سالگرد آشنایی
عیدی

این کتاب برای چه اشخاصی مناسب است؟

والدین

سایر ویژگی‌ها

مناسب برایدختران و پسران
گروه کتابگوناگون
بزرگسالان
میانسالان