مدرسه ی هوشمند نمایش بزرگتر

مدرسه ی هوشمند | راهنمای عملی مربیان و مشاوران

1116

محصول جدید

کاربرد هوشهای چندگانه ی سازمانی در مدیریت مدارس
معرفی شده در کتاب نامهی رشد آموزش و پرورش

مناسب برای کودکان و نوجوانان
نویسنده: دکتر تقی آقاحسینی
چاپ اول، 1389 ؛ 178 ص؛ قطع وزیری


مدرسه ی هوشمند نهادی است که در آن یاددادن و یادگیری در سه سطح فردی، گروهی و سازمانی به صورت منسجم و یکپارچه صورت می گیرد.

در چنین سازمانهایی، مدیر، معلمان و کارکنان همواره به تولید دانش می پردازند، مهارتهای حرف های خود را تقویت می کنند، با همکاری و انتقال تجارب به یکدیگر، تجربه ی سازمانی را افزایش می دهند و ارزش افزوده به وجود می آورند.


هدف از تألیف این کتاب، شناسایی مؤلفه های سازمانهای آموزشی هوشمند و ارائه ی راهکارهای عملی برای هوشمندتر کردن
آن ها با استفاده از دانش سازمانی موجود است.

کتاب در هفت فصل شکل گرفته که عنوان های برخی مباحث آن از این قرارند:
تحلیل تئوریک مدارس؛ ماهیت سازمانی مدارس؛ نظریه ی هوش سازمانی؛ مفهوم هوش های چندگانه ی سازمانی؛ تأملی بر
مفاهیم بهبود و اثربخشی در مدارس.

جهت ثبت سفارش از طریق تلگرام کلیک کنید.

موجود

35,000 ریال

مشخصات

مناسب برایدختران و پسران
تولدبله
کودکان بین 7 سال تا 12 سالبله
نوجوانانبله
گروه کتابتعلیم و تربیت
مربیانبله
مشاورینبله
کتاب خوانیبله

30 محصولات مشابه در شاخه های مختلف:

این محصول برای افرادی مناسب است که به موارد زیر علاقه دارند

کتاب خوانی

این محصول در مناسبت های زیر میتونه هدیه ای مناسب باشه

تولد

این محصول برای هدیه دادن به رنج های سنی زیر مناسب

کودکان بین 7 سال تا 12 سال
نوجوانان

این کتاب برای چه اشخاصی مناسب است؟

مربیان
مشاورین

سایر ویژگی‌ها

مناسب برایدختران و پسران
گروه کتابتعلیم و تربیت