ورزش در ادبیات توسعه نمایش بزرگتر

کتاب ورزش در ادبیات توسعه

1179

محصول جدید

رویکردی به شاخص های اطلاعاتی و برنامه ریزی ورزش در کشور


نویسندگان: دکتر مسعود انصاری مهر، دکتر زهره کریمی
چاپ اول، ۱۳۹۶ ؛ ۱۶۸ ص؛ قطع رقعی


سیاست گذاری و مدیریت جامع و بهینه در کلیه ی سازمان ها و حوزه های خصوصی و دولتی قطعاً منوط به به برنامه ریزی است زیرا برنامه ریزی تأمی کننده ی اهداف و پایه گذار استانداردها خواهد بود.

لذا حوزه های چهارگانه ی ورزش: همگانی، آموزشی، قهرمانی و حرفه ای و به تبع آن سازمانهای ورزشی، ادارات، باشگاه ها و نهادهای اجتماعی ورزش با توجه به اهمیت برنامه ریزی بلندمدت در شناسایی، حفظ و توسعه ی فرایندهای ورزشی و برآوردن انتظارات بیشتر جامعه و مخاطبان در عرصه ی ملی و بین المللی، نیازمند برخورداری از برنامه های راهبردی می باشند.

این کتاب، بر اساس مطالعات راهبردی مؤلفان، گردآوری اطلاعات، و با استفاده از نقطه نظرهای ارزشمند متخصصان و کارشناسان مرتبط و اولویت بندی عوامل محیطی، به تهیه و تدوین برنامه ای راهبردی برای توسعه ی ورزش پرداخته است.

جهت ثبت سفارش از طریق تلگرام کلیک کنید.

موجود

100,000 ریال

مشخصات

مناسب برایدختران و پسران
شب یلدابله
عید نوروزبله
تولدبله
سالگرد ازدواجبله
سالگرد آشناییبله
عیدیبله
نوجوانانبله
گروه کتابگوناگون
کتاب خوانیبله
جوانانبله
بزرگسالانبله

30 محصولات مشابه در شاخه های مختلف:

این محصول برای افرادی مناسب است که به موارد زیر علاقه دارند

کتاب خوانی

این محصول در مناسبت های زیر میتونه هدیه ای مناسب باشه

شب یلدا
عید نوروز
تولد
سالگرد ازدواج
سالگرد آشنایی
عیدی

این محصول برای هدیه دادن به رنج های سنی زیر مناسب

نوجوانان

سایر ویژگی‌ها

مناسب برایدختران و پسران
گروه کتابگوناگون
جوانان
بزرگسالان