مدیریت اجرایی بهره وری در سازمانها نمایش بزرگتر

مدیریت اجرایی بهره وری در سازمانها

1181

محصول جدید

(نگرش نظام گرا و کاربردی به بهره وری)


تألیف: مرتضی عطایی نوکابادی
چاپ اول، 1391 ؛ 178 ص؛ قطع وزیری


چکیده: در محیطی که هر روز بر شدت رقابت بین سازمان ها افزوده می شود و سرعت تغییرات در عرصه های مختلف فضای کسب و کار، برای پاسخگویی به بازار و نیاز جدید در آن رو به افزایش است، سازمان هایی موفق ترند که بهره وری بیشتری دارند.

این مزیت رقابتی، یعنی بهره وریِ بیشتر، در صورتی محقق می شود که سازمان ها ابعاد مختلف بهره وری را به طور عمیق بشناسند و آن را در تمام فرآیندهای اصلی و فرعی خود، در عمل به کار گیرند.

چگونگی دستیابی به این هدف مهم و استراتژیک، در رویکرد جامع و نظام گرا به بهره وری نهفته است.

در این راستا کتاب حاضر به مدیران، کارشناسان و دست اندرکاران سازمان ها و همچنین کلیه ی افراد مرتبط از قبیل اساتید،
دانشجویان و... کمک می کند.

جهت ثبت سفارش از طریق تلگرام کلیک کنید.

موجود

80,000 ریال

مشخصات

مناسب برایدختران و پسران
عید نوروزبله
تولدبله
سالگرد ازدواجبله
سالگرد آشناییبله
عیدیبله
گروه کتابگوناگون
کتاب خوانیبله
جوانانبله
بزرگسالانبله
میانسالانبله

30 محصولات مشابه در شاخه های مختلف:

این محصول برای افرادی مناسب است که به موارد زیر علاقه دارند

کتاب خوانی

این محصول در مناسبت های زیر میتونه هدیه ای مناسب باشه

عید نوروز
تولد
سالگرد ازدواج
سالگرد آشنایی
عیدی

سایر ویژگی‌ها

مناسب برایدختران و پسران
گروه کتابگوناگون
جوانان
بزرگسالان
میانسالان